Mobirise

Príprava na STK a EK

STK a EK

STK je zákonom daná a legislatívne upravená povinnosť podrobiť motorové vozidlá kontrole v pravidelných intervaloch. Rozumie sa tým prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek. Týka sa všetkých vozidiel prihlásených v evidencii. Lehoty kontroly sa menia v závislosti od typu vozidla a jeho veku a určuje ich Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, konkrétne §47. Lehota začína plynúť prvým prihlásením vozidla do evidencie a delí sa podľa typu vozidla. Každé jazdené vozidlo je povinné absolvovať kontroly v pravidelných intervaloch.

Kontrolované ukazovatele

° Kontrola osvetlenia vozidla, vonkajšie aj vnútorné, funkčnosť svetiel a smeroviek, brzdové svetlá
° Kontrola stieračov a ostrekovania okien, výstražné zvukové znamenie – klaksón
° Kontrola stavu povinnej výbavy:
- autolekárnička – hlavne dátum expirácie jednotlivých súčastí
- homologizovaný prenosný výstražný trojuholník 
- reflexný odev/reflexná vesta
- náhradné koleso (tzv. rezerva)
- kľúč na matice alebo skrutky kolies
- príručný zdvihák
° Kontrola stavu a opotrebenie dezénu u pneumatík, hustota a rozmer pneumatík - diskov s údajmi v TP
° Kontrola LPG a CNG vozidiel nutný znak v zadnej časti vozidla identifikačný znak „LPG“, resp. „CNG“
° Kontrola úniku akýchkoľvek prevádzkových kvapalín

Adresa

RS s.r.o.
Watsonova 5, 040 01 Košice - Sever

Kontakt

Email: info@rspneu.sk
Phone: +421(0)948 503 946

Otváracia doba

Po - So : 08:00 - 18:00
Obedná prestávka: 12:00 - 12:30

Made with Mobirise