Príprava na STK - RS PNEU

PNEUSERVIS

AUTOSERVIS

RS s.r.o.

Title
Prejsť na obsah

PRÍPRAVA NA STK
STK je zákonom daná a legislatívne upravená povinnosť podrobiť motorové vozidlá kontrole v pravidelných intervaloch. Rozumie sa tým prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek. Týka sa všetkých vozidiel prihlásených v evidencii. Lehoty kontroly sa menia v závislosti od typu vozidla a jeho veku a určuje ich Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, konkrétne §47. Lehota začína plynúť prvým prihlásením vozidla do evidencie a delí sa podľa typu vozidla. Každé jazdené vozidlo je povinné absolvovať kontroly v pravidelných intervaloch.
° Kontrola osvetlenia vozidla, vonkajšie aj vnútorné, funkčnosť svetiel a smeroviek, brzdové svetlá
° Kontrola stieračov a ostrekovania okien, výstražné zvukové znamenie – klaksón
° Kontrola stavu povinnej výbavy:
autolekárnička – hlavne dátum expirácie jednotlivých súčastí
homologizovaný prenosný výstražný trojuholník (musí byť buď v ochrannom kryte, alebo inak zabezpečený voči vonkajším vplyvom)
reflexný odev/reflexná vesta
náhradné koleso (tzv. rezerva)
kľúč na matice alebo skrutky kolies
príručný zdvihák
° Kontrola stavu a opotrebenie dezénu u pneumatík, hustota a rozmer pneumatík - diskov s údajmi v TP
° Kontrola LPG a CNG vozidiel nutný znak v zadnej časti vozidla identifikačný znak „LPG“, resp. „CNG“
° Kontrola úniku akýchkoľvek prevádzkových kvapalín
PNEUSERVIS AUTOSERVIS RS s.r.o.
RS s.r.o. Pneuservis - Autoservis, WATSONOVA 5, 040 01 KOŠICE - Sever
RS s.r.o. Pneuservis - Autoservis, PREŠOVSKÁ CESTA 33, 040 22 Košice
Návrat na obsah